ติดต่อเรา

บริษัท พัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม (ประเทศไทย ) จำกัด

เลขที่ 55 ซอย ลาดพร้าว 83 ( จิตต์อารีย์ ) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

Website Sub-Domain

https://www.bj-samuth.com

https://www.bjsamuth-education.com

Facebook Page : https://www.facebook.com/BJSamuthTrainingCenter

YouTube : Water Channel https://www.youtube.com/channel/UCEEfckTY2qudUCit_LInDRQ

Tel : 0934789169

EMAIL : bjsamuthfc@gmail.com