บริการของเรา

บริการงานด้านพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานรัฐ​และเอกชน​ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้มีความรู้​เกี่ยวกับการระบบการน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมถึงการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย และงานที่ปรึกษา​การเริ่มต้น ปรับปรุงและแก้ไขระบบน้ำ การบริหารจัดการ การลงทุนในธุรกิจ​น้ำดื่ม ครบวงจร