การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ

การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม และถังสำรองน้ำดื่ม

งานพรีเซนเตอร์​ให้กรมอนามัย​ อีก 1 กิจกรรมนอกหลักสูตร​การสอนการดูการบำรุงรักษา​เครื่องกรองน้ำ