ลงทุน​ธุรกิจ​น้ำดื่มโรงงานน้ำดื่มเงินล้าน

ลงทุน​ธุรกิจ​น้ำดื่มโรงงานน้ำดื่มเงินล้าน จากพนักงาน​ประจำ​สู่เจ้าของกิจการ​โรงงานน้ำดื่มภูธร จังหวัดสตูล​ เครือข่ายน้ำดีภาคใต้ของเรา