การนำเทคโนโลยี IOT มาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานน้ำดื่ม

  IOT มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ Internet Of Things หมายถึง การเชื่อมอุปกรณต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราจะเรียกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อว่า Device และการเชื่อมต่อสามารถที่จะรับและส่งข้อมูล อินเทอร์เน็ต และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Machine to Machine หรือ M2M แต่เราจะคุ้นเคยกับ HMI หรือ Human Machine Interface ลักษณะเป็นหน้าจอ Display ที่ใช้สั่งการไปยังที่เครื่องจักร Machine โดยมีการเชื่อมต่อระหว่าง PLC และตัว HMI ทำงานร่วมกัน และเชื่อม Device หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ เครดิต Wecon Thailand

อีก 1 ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยี IOT มาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานน้ำดื่ม เราเรียกว่า SMART DRINKING WATER FACTORY ที่ติดตั้งให้กับโรงงานน้ำดื่ม BILLION ที่ทางบริษัทพัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม (ประเทศไทย ) นำมาใช้ในการบริหารจัดการในการผลิตน้ำดื่ม สามารถที่จะเชื่อมข้อมูล ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยสามารถ Mornitor,สั่งการและปรับปรุงแก้ไขผ่านการ Remort โดยไปต้องเข้าไปยังโรงงาน ทำให้สะดวกมากเวลาที่ระบบมีปัญหาและยังคงจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้สะดวกขึ้น

ระบบควบคุมการผลิตระบบผลิตน้ำดื่ม กำลังการผลิต 144 m3/Day
การเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้ากับระบบ IOT