การสร้าง PLATFORM สำหรับการบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่ม ที่นำเทคโนโลยี IOT ที่นำ Information จากการเก็บ DATA บน PLATFORM ” Smart Drinking Water Factory มาใช้วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบและทำให้เกิดประสิทธิผลในการผลิตได้ตามแผนการผลิต ตอบโจทย์ ทางการตลาดได้

DashBoard ในการออกแบบหน้ารวม ทำให้เราสามารถมองเห็นการทำงานในส่วนต่างๆ ตั้งแต่ถังเก็บน้ำดิบ ที่เป็นวัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิตน้ำดื่ม การบริหารจัดการให้เพียงพอในแต่ละชั่วโมงสำคัญมาก การสั่งการผ่าน Mobile Appication สำหรับ เปิดปิดระบบ สามารถทำได้ง่าย ข้อมูลต่างๆที่สำคัญจะถูกจัดเตรียมไว้ที่หน้าแรกทั้งหมด

การเชื่อมต่อกับเครื่องจักร อีก 1 ฟังก์ชั่นที่เราสามารถจะออกแบบให้ PLATFORM สามารถที่จะคุยกับเครื่องจักรในโรงงานได้ตามที่เราต้องการ เพื่อตรวจสอบการทำงาน หรือ อ่านข้อมูลต่างจากเครื่องจักรได้

SMART DRINKING WATER FACTOORY ( SDWF )

การปฎิวัติอุตสาหกรรม โรงงานน้ำดื่ม ขนาดเล็ก ไปจนถึง กลาง ที่มีรายได้ 300,000 บาท ขึ้นไป สนใจระบบ BJSAMUTH PLATFORM ที่จะช่วยทำให้การบริหารโรงงานน้ำดื่ม มีการวางแผนที่เหมาะสมทั้งภาคการผลิตและการตลาด