ผู้จัดการโรงงานน้ำดื่ม รุ่น 3

พาชมสถานที่ฝึกอบรม https://www.youtube.com/watch?v=5BLYLOOXDiQ

หลักสูตรแรกที่ได้ ทำงานร่วมกับทางอาจารย์มหาลัยในการจัดทำหลักสูตรสร้างผู้จัดการโรงงานน้ำดื่ม ที่จะมาดูแลบริหารงาน ช่วยลดงานของผู้บริหาร หรือ เจ้าของโรงงาน เป็นการแบ่งหน้าที่ ช่วยกันบริหารโรงงานในส่วนของการผลิตที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตได้ตามแผนการตลาด มาดูโครงสร้างหลักสูตรกัน

ผู้จัดการโรงงานน้ำดื่มมืออาชีพ (Professional Drinking Water Plant Manager)

กำหนดการอบรม

วันที่ 1 ความรู้เบื้องต้นด้านการตลาด ธุรกิจน้ำดื่ม

• เริ่มต้นธุรกิจน้ำดื่มจะเริ่มต้นกันอย่างไร

• ออกสำรวจตลาดก่อนการลงทุน

• การเลือกตลาดที่จะลงทุน และภาพรวมการตลาด

• คุณภาพน้ำดื่มที่ดีสู่การสร้างแบรนด์ 

• จะบริหารจัดการเงินเพื่อธุรกิจน้ำดื่มอย่างไร

• เงินลงทุน ต้นทุน และผลตอบแทน

• ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่ม

วันที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่ม

• ปัจจัยการผลิต และภาพรวมของการบริหารจัดการโรงงานน้ำดื่ม

• บทบาทหน้าที่ในโรงงานน้ำดื่ม

• การพยากรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการผลิต

• การควบคุมวัสดุคงคลัง และคลังสินค้า

• การวางแผนและจัดวางตารางการผลิตหลัก

• และการเช็คประสิทธิภาพการทำงานของโรงงานน้ำดื่ม

• การวางแผนความต้องการวัสดุ และกำลังคน

• กำลังการผลิตของเครื่องจักรในโรงงานน้ำดื่ม

• ประมาณการต้นทุนประจำปี และประมาณการสินค้าคงคลังที่จัดเก็บทั้งปี

• วางแผนการใช้กำลังคน และวางแผนการใช้พื้นที่

วันที่ 3 การจัดการต้นทุนโรงงานน้ำดื่ม

• การคำนวณหาระยะเวลาการคืนทุน Payback Period และการทำบัญชีเบื้องต้น

• ความรู้พื้นฐานสินค้าคงคลัง และต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง

• นโยบายการเติมเต็มสินค้าคงคลัง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์สินค้าคงคลังด้วยกราฟ

• วัฏจักรของสินค้าคงคลัง และตัวชี้วัดในการจัดการสินค้าคงคลัง

• ระบบจุดสั่งซื้อใหม่ (Re-Order Point: ROP) 

• การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง ด้วย ABC Analysis 

• การคำนวณสินค้าเพื่อความปลอดภัย Safety Stock

• การคำนวณหาค่า Minimum- Maximum

• การคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อและปริมาณการผลิต 

วันที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม

• การตรวจสอบคุณภาพการผลิต

• การจัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพการผลิต

• การจัดทำรายงานประจำวัน และประจำเดือน

• การจัดทำ KPI ในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้าประจำวัน

• การจัดทำรายละเอียดตำแหน่งงาน การเขียน SOP

• การบริหารพนักงานสำหรับผู้จัดการโรงงานนน้ำดื่ม

• การพัฒนาทักษะการทำงานของแต่ละคน

• การพัฒนาเรื่อง Mindset ของพนักงาน

• การสื่อสารและการมอบหมายงาน

วันที่ 5 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร มาตรฐานการทำงานและการจัดทำรายงาน

• การซ่อมแซมเครื่องจักร แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 

• การประยุกต์ใช้โปรแกรมบริการงานบำรุงรักษา CMMS

• การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

• จัดทำมาตรฐานการทำงานแต่ละกิจกรรม

• จัดทำเวลามาตรฐานการทำงาน เช่นเวลา รับสินค้า เบิกสินค้า ขึ้นสินค้า

• การจัดทำมาตรฐานการทำงานโรงงานน้ำดื่ม

• จัดทำ Flow การทำงาน

• การเขียน Flow Chart โรงงานน้ำดื่ม

วันที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานน้ำดื่มด้วยแนวคิด LEAN and KAIZEN

• การนำ KAIZEN มาใช้ในโรงงานน้ำดื่ม ขั้นตอนการทำไคเซ็น

• การประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN กับโรงงานน้ำดื่ม

• การเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานน้ำดื่มด้วยระบบ 5 ส

• การค้นหาหัวข้อการปรับปรุง 8 Waste

• เทคนิคการระดมสมอง Brainstorming

• ผังก้างปลา Fish Bone Diagram

• เทคนิค Flow Process Chart และ Swim Lane Diagram

• เทคนิค ECRS และการประยุกต์ใช้งาน

• การเขียนรายงานการนำเสนอ ไคเซ็น

ตัวอย่างการเรียนการสอน https://www.youtube.com/watch?v=Q96caJIG_zg

การเรียนมีทั้งรูปแบบ ONLINE And OFFLINE

การปูพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจ แนวคิดของการบริหารโรงงานน้ำดื่ม ที่จะต้องสร้างองค์กร สร้างทีมงานให้สามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้น สร้างผลกำไร คือ หน้าที่หลักของผู้จัดการดรงงานน้ำดื่มที่จะต้องรู้ทุกๆกระบวนการชองการผลิตที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน GMP , GHPs ,HACCP ร่วมถึงการดูแลและป้องการเครื่องมือ เครื่องจักรในดรงงานน้ำดื่ม สนใจติดต่อได้ที่ Website https://www.bjsamuth-education.com/courses/4

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *