โครงการน้ำดื่มเพื่อน้องๆ โรงเรียนบ้านน้ำพุ

อีก​ 1 กิจกรรมน้ำดี​ 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาพวกเรา ชาวโรตารี People of Action ลงพื้นที่บ้านน้ำพุในการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง พวกเราโรตารีหนองแขม รวมกับโรตารีจากประเทศญี่ปุ่น ทำโครงการบริจาคเครื่องกรองน้ำ เมื่อ ปี 2018 – 2019 ให้กับหลายๆโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

ซึ่งบางโรงเรียน แหล่งน้ำดิบไม่ดี เราจึงได้มาช่วยกันออกแบบระบบกรองน้ำประปาภูเขาให้มีคุณภาพดีมากขึ้น โดยที่แก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำ ช่วยสร้างระบบกรองน้ำดื่มจากประปาผิวดิน​ ให้เป็นประปาภูเขา​ และนำไป​ ใช้ในหมู่บ้าน​ โรงเรียน​ อนามัยได้มีน้ำสะอาด​ และนำมาผ่านเครื่องกรองน้ำดื่ม เพื่อให้เครื่องกรองน้ำใช้งานได้นานมากขึ้น ร่วมถึงสอนการใช้งานให้กับคุณครูที่ดูแลระบบน้ำดื่มและน้ำใช้ในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบกรองน้ำมากขึ้น

ประปาภูเขา แหล่งน้ำผุด

สร้างระบบกรองน้ำดื่มจากประปาผิวดิน​ ให้เป็นประปาภูเขา​ และนำไป​ ใช้ในหมู่บ้าน​ โรงเรียน​ อนามัยได้มีน้ำสะอาด​ ได้ใช้​ ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรในการเดินท่อส่งน้ำดิบ