ธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม

การเริ่มต้นธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม

การลงทุน การเลือกเครื่องจักร

หลายคนมีทั้งให้ความสำคัญและละเลยในเรื่องระบบกรองน้ำ เพราะคิดว่าเหมือนๆกันและ 80 % ที่เหมือนๆกันจึงไม่มีความแตกต่างกันเลย การทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่ม จึงต้องเข้าใจว่า Value Proposition ของธุรกิจเรา คือ การส่งมอบอะไร คุณภาพ หรือ ราคา ตัวอย่างของโรงงานน้ำดื่มเริ่มต้นที่ 3 ขนาดที่นิยมกันและในยุค 5 ถึง 6 ปี ที่แล้วได้รับความนิยมมาก และขนาดอุตสาหกรรม ยังคงใช้แบบอัตโนมือมากกว่า เครื่องจักร เน้นน้ำถังมากกว่าน้ำดื่ม ก็จะมีกำลังการผลิตตามแผนการขาย

  • ขนาด 12,000 ลิตรต่อวัน
  • ขนาด 24,000 ลิตรต่อวัน
  • ขนาด 48,000 ลิตรต่อวัน

กำลังการผลิต 24,000 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง