วันที่ 22 ตุลาคม 2565

ประชุมสามัญใหญ่สมาคมน้ำดาลไทย

ในนามของ บริษัทพัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม ( ประเทศไทย ) จำกัด มีโอกาสได้ เข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ ประจำปีของ สมาคมน้ำบาดาลไทย ที่จัดขึ้น ณ.โรงเแรม ดิ อิมพีเรียมโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก เพื่อศึกษาการทำงานของสมาคมน้ำดาบาลไทย ในการให้ความรู้กับเพื่อนๆ สมาชิก ด้านการขออนุญาติและขุดเจาะน้ำบาดาล โดยมีตัวแทนจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาเป็นประธานในการเสวนาในครั้งนี้ด้วย พร้อมกับได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมน้ำบาดาลไทย เพื่อจะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไป

Motivate yourself while working

Pleasant Work Environment

ติดตามข้อมูลน้ำบาดาลได้ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล