การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลและขุดเจาะน้ำบาดาล

Aug 8, 2021 แหล่งน้ำสำหรับ การขุดเจาะน้ำบาดาล จังหวัดลพบุรี

โรงงานน้ำดื่มที่เริ่มต้นจาก การเรียนรู้และลงมือทำตามแผนธุรกิจ​น้ำดี STEP​ ที่ 2 หลังจากการสำรวจแหล่งน้ำ คือ การลงมือทำการจุดเจาะน้ำบาดาล ที่ความลึก 100 เมตรตามข้อมูลที่สำรวจ แต่เวลาเจาะจริงพื้นที่หรือตำแหน่งอาจจะไม่ได้ก็ต้องปรับ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
การเลือกปั๊มที่เหมาะกับความลึกของบ่อ

คุณภาพน้ำบาดาล

หลังจากขุดเจาะจนได้ปริมาณน้ำที่ออกแบบตามกำลังการผลิต ก็ต้องมีการจัดเก็บน้ำดิบก่อนปรับปรุงคุณภาำและที่สำคัญต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้น อย่างไรการเลือกช่างบาดาล ก็แนะนำช่างที่มีประสลการณ์ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเราได้

การเจาะน้ำบาดาล พื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี

การติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด 15,000 Lits สูง 15 เมตร