การพัฒนาสมองของบธุรกิจแฟรนไชส์ Smart Brain

เราพัฒนาสมองทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้ทำงานประสานกัน เพิ่มศักยภาพ ทางสมอง จึงจำเป็นต้องเป็นครูประจำ เป็นครูจริงๆ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แจกเอกสาร เด็กไปทำ เราเน้นเรื่องการใช้ภาษามือ การพัฒนาการใช้ลูกคิดเพื่อการสร้างภาพ ลูกคิดขึ้นในสมอง อนาคตเด็กก็จะมีความสามารถในการสร้างภาพ สร้างจินตนาการทางสมองฝั่งขวาแล้วส่งข้อมูลการวิเคราะห์มาให้สมองฝั่งซ้ายประมวล วิจัยเสร็จแล้ว ก็มาสรุป เกิดคำตอบ การทำงานของสมองทั้งสองฝั่งทำให้เซลล์สมองเกิด Exercise เชื่อมกัน สร้างศักยภาพทางสมอง สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ ติดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smartbrain.com/business-opportunit

Motivate yourself while working

เบื้องหลังการทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ Smart Brain