การเริ่มต้นระบบน้ำและงานวิศวกรรม ปี พ.ศ. 2558 ได้เรียนรู้ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ที่เรียกว่า เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธื์ ที่ โรงงานผลิตยา GHP หรือ บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน). 101/99 ซอยนวนคร 7 ถ.พหลโยธิน อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เป็นงานแรกของการทำงานระบบน้ำ

การทำงานส่วนใหญ่ คือ อุตสาหกรรมผลิตยา

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์

ตลอดหลายปี เราทำหลาย Project มาก ส่วนใหญ่จะเป็นของหน่วยงานราชการ ที่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ จึงทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในระบบผลิตน้ำตสมหลักของอุตสาหกรรม และต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำมากว่า 30 โครงการในระยะเวลากว่า 10 ปี ก่อนจะมาทำระบบน้ำดื่มให้กับคนที่อยากจะสร้างโรงงานน้ำดื่ม