ตลาดโรงงานน้ำดื่มใหม่​ หรือ​ เก่า ที่​ต้องการ Upgrade​ ด้วยมาตรฐาน​ Pharmaceutical​ Grade​ ระบบน้ำสำหรับอุตสาหกรรม​ผลิตยา เนื่องด้วยปัจจุบันการเข้าสู่อุตสาหกรรมน้ำดื่มง่ายขึ้น แต่ความสำเร็จยากขึ้น เนื่องจากการสร้าง Loyalty ให้กับแบรนด์น้ำดื่มเกิดใหม่ไม่ง่าย สุดท้ายไปแข่งขันกันที่ราคา การพัฒนาระบบมาตรฐานจึงถูกมองข้าม เราในฐาน บริษัท พัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม (ประเทศไทย ) จำกัด จึงนำมาตรฐานระบบผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยามาใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำดื่ม เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับโรงงานน้ำดื่มที่ต้องการยกระดับคุณภาพและราคาให้ดีขึ้นมากกว่า แข่งแต่ราสคา แต่ไม่มีคุณภาพ

เราจึงนำเทคโนโลยี IOT มาใช้ควบคุมกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำดื่มและใช้ในการบริหารจัดการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริิ่มต้นจากการออกแบบ การ Desige Qualification ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือ ความต้องการของผู้ใช้ User Requirement Specification พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าเครื่องมือและระบบสนับสนุนต่างๆ มีการทำงานอย่างถูกต้องและได้ผลตามที่คาดหวัง

จากประสบการณ์ ที่ผ่านระบบผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรมยา ยังคงเชื่อว่าระบบที่ดี จะสร้างมาตรฐานที่ดีในการผลิตน้ำดื่ม ซึ่งกระบวนการผลิต Qualification of equipment and systems จะต้องมีการกำหนดกำลังการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรที่มีมาตรฐานและปลอดภัย มีลำดับดังนี้

  1. การตรวจรับรองการออกแบบ DQ : Design Qualification
  2. การตรวจรับรองการติดตั้ง IQ : Installation Qualification
  3. การตรวจรับรองการทำงาน OQ : Operational Qualification
  4. การตรวจสอบ การรับรองสมรรถนะ PQ : Performance Qualification
  5. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Quality Risk Management ; QRM)