โครงการน้ำดื่มเพื่อน้องๆ โรงเรียนบ้านน้ำพุ

อีก​ 1 กิจกรรมน้ำดี​ 15 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านม …